Elevreglement for Oslo Private Musikkskole (OPM)


Oppstart

Selvom det er semesterbetaling på musikkskolen, kan man begynne når som helst i løpet av semesteret. Det blir da trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning.


Semester

Musikkskolen har semesterbetaling. Hvert semester består av 5 måneder med undervisning. Det er mulig å dele semesteravgiften i 2 like terminer hvis ønskelig. Faktura blir tilsendt per post.

# Høstsemesteret varer fra 1. september - 31. januar

# Vårsemesteret varer fra 1. februar - ca 20. juni(skoleslutt)

# På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.


Prøvetime(r)

For nye elever gis det anledning til opptil 2 prøvetimer. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til OPM per e-post eller post. Man må betale timepris for prøvetimene.


Undervisningsmateriell

Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed. Instrumentet må alltid holdes i spillbar stand.


Bindingstid

Avtalen blir bindende når eleven tar imot elevplassen ved å møte til undervisning. Man kan ikke slutte på musikkskolen midt i et semester. Dersom avtalen ikke sies opp senest 1 måned før nytt semester, løper den automatisk videre for et nytt semester.


Fravær

Hvis lærer er fraværende vil timen bli erstattet av vikar. Hvis musikkskolen ikke klarer å skaffe vikar vil timen bli avlyst og beløpet for tapt time bli trukket fra på neste faktura. Dersom eleven er fraværende fra timen vil det ikke bli refundert.


Permisjon

OPM innvilger ikke permisjon. Ønsker man en pause midt i semester må man likevel betale for hele semesteret. Eneste unntak er ved sykdom. Ved sykefravær over 1 måned kan man velge å avslutte undervisningen midt i semesteret uten noen form for oppsigelsesfrist. OPM må ha kopi av legeattest for at dette skal gjelde.


Oppsigelse

Oppsigelse av elevplass må sendes pr post eller e-post til musikkskolen senest 1 måned før semesteroppstart, henholdsvis 1. august eller 1. januar. Man kan ikke slutte midt i et semester utenom ved sykefravær over 1 måned. Dersom avtalen ikke sies opp innen fristen løper den automatisk videre for et nytt semester.


Tap av elevplass

Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved Oslo Private Musikkskole.


Konserter

OPM arrangerer årlig 2 konserter, julekonsert og sommerkonsert. Dette er frivillig for elevene, men vi oppmuntrer alle elevene til å delta da det er en viktig del av undervisningen og elevens utvikling.


Personvern

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre elever (og eventuelt foresatte), og ved å godta Elevreglementet godtar du også vilkårene i vår Retningslinjer for personvern , som beskriver hvordan vi bruker dine personlige opplysninger og dine rettigheter angående denne informasjonen.


 
 


2003-2024 Oslo Private Musikkskole AS

Retningslinjer for personvern
Få nyheter på e-post