Kalender


Høst 2017

01.08.17Siste frist for å si opp plassen før høstsemesteret
04.09.17Oppstart høstsemesteret
11.09.17Valgdag - vanlig undervisning (utenom ved Huseby skole som brukes som valglokale)
02.10.17 -
06.10.17
Høstferie (ingen undervisning)
10.12.17 Julekonserter 2017
22.12.17 -
05.01.18
Juleferie

Vår 2018

31.01.18Siste undervisningsdag høstsemesteret
01.02.18Oppstart vårsemesteret


 
 


© 2003-2017 Oslo Private Musikkskole AS